Formularz rejestracyjny


Wyrażam zgodę na administrowanie i przetwarzanie moich danych osobowych, które udostępniłem w formularzu zgłoszeniowym, a także otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) dla celów przeprowadzenia Programu przez Panasonic Marketing Europe GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce oraz Pegasus Advertising Poland Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które udostępniłem w formularzu zgłoszeniowym, a także otrzymywanie informacji drogą elektroniczną dla potrzeb marketingowych Panasonic Marketing Europe GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce.

Oświadczam, że zapoznałem/–łam się z Regulaminem Programu „Panasonic ProfiClub” i akceptuję jego postanowienia.

Wyrażam zgodę na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu, z którego łączę się ze stroną programu (w rozumieniu art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, z póź. zm.).* Dane są przechowywane w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Wyrażenie zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu z którego łączy się ze stroną programu jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych jestem poinformowany, iż przekazywanie danych osobowych przez uczestników Programu jest dobrowolne, osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, a także prawo wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania.
Anuluj